NE ARAMIŞTINIZ?

Bursa Bebe ve Çocuk Modası

Türkiye’de hazır giyim sektörü her geçen sene gücünü ve hacmini arttırıp, süreçlerini yeni trendlere
ve iş modellerine göre konumlandırarak ihracatını büyütmektedir. Sektörün sadece 2017 yılında
Türkiye genel ihracatındaki payı %15’tir. İhracatta 195 ülke Türkiye’yi seçmiş, dünyada en büyük 7
İhracatçı konumuna getirmiştir.

Hazır giyim ihracatçıları listesinin en üst sıralarında yer alan Türkiye, bebe ve çocuk hazır giyim
sektöründe örnek gösterilen ülkelerden biridir. Türkiye’de tekstil sektörünün başkenti olan ve 3 bin
yıllık tekstil geçmişine sahip Bursa da dünyanın önemli ticaret bölgelerine kolay ulaşımı sayesinde
önemli bir merkez olarak gösterilmektedir.

Küresel tekstil üssü olan Bursa bebe ve çocuk giyim üretiminde de önemli bir yere sahiptir. Bu
sektördeki üretimin %80’i Bursa’da özellikle de Vişne Ticaret Bölgesinde gerçekleşmektedir. Bebe ve
çocuk modasına yön veren firmalar, Vişne Ticaret Bölgesi’ndeki yatırımları ve yenilikleriyle dünya
standartlarında üretim yapmaktadır. Eğitimli, tecrübeli işgücü ve inovatif bakış açısıyla üretim yapan
markalarımız, son teknolojiyi kullanarak sağlıklı ve tasarım trendlerine uygun ürünler üretmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın vizyonuyla
Juniokids projesinde işbirliği yapan markalar; Bursa’yı dünya bebe ve çocuk modasının üssü haline
getirmişlerdir.