NE ARAMIŞTINIZ?

EN TR

Bebe Ve Çocuk Konfeksiyonu Ur-Ge Firmaları Afyon’da Eğitim Kampı Gerçekleştirdi


Türkiye’nin en fazla sayıda Ur-Ge projesine sahip Odası olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın yürüttüğü, Ticaret Bakanlığı destekli “Bursa Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörünün Dünyaya Açılımı” Ur-Ge projesi kapsamında “Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama” eğitimi düzenlendi.
 
Afyon İkbal Otel’de bir buçuk gün süren eğitime Ur-Ge proje üyesi 15 firmadan 23 firma temsilcisi katıldı. Eğitim, Türkiye’nin ilk Kümelenme uzmanlarından olan, aynı zamanda UNIDO projelerinin kilit uzmanı Vedat Kunt ve Stratejik Yönetim Danışmanı Gökçe Yalçın tarafından gerçekleştirildi.
 
Günümüzün her geçen gün zorlaşan rekabet koşullarında; firmaların, özellikle KOBİ’lerin, gerek yeni pazarlara açılma ve bu pazarlarda sürdürülebilir başarıyı yakalama, gerek etkin insan kaynağını bulma ve mevcut insan kaynaklarını geliştirme, gerekse kurumsallaşma ve markalaşma gibi firmalar için hayati önem taşıyan pek çok konuda mevcut yürütmüş oldukları yönetim sistemleri ile ayakta kalabilme ve küresel rekabette başarıyı yakalama şansları son derece zordur. Stratejik planlama yapabilmek, stratejik yönetim süreçlerini uygulayabilmek bu aşamada firmalar için hayati bir öneme sahiptir. Şehir dışı eğitim kampı olarak gerçekleştirilen eğitim ile firmaların bu alanda bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilerek küresel ticaret dünyasına daha iyi adapte olmaları hedeflenmiştir.